Θωρακοωμοπλατιαία ορογονοθυλακίτιδα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  H θωρακοωμοπλατιαία ορογονοθυλακίτιδα είναι ένας ιατρικός όρος που περιγράφει μια επώδυνη παθολογική κατάσταση στην περιοχή της ωμοπλάτης. Συνήθως συνδυάζεται με κριγμό και πιστεύεται ότι είναι συνέπεια μιας φλεγμονής (θυλακίτιδας) κάτω από την ωμοπλάτη. Ο ορογόνος θύλακος, σε φυσιολογικές συνθήκες, επιτρέπει στην ωμοπλάτη να «γλιστράει» πάνω στο θωρακικό τοίχωμα.

  Αυτή η σπάνια θυλακίτιδα μπορεί να προκύψει μετά από επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το χέρι πάνω από το κεφάλι προκαλώντας κάποιες αλλαγές στην εμβιομηχανική των μυών της ωμοπλάτης, οι οποίοι λόγω κόπωσης παύουν να λειτουργούν συντονισμένα. Γι’αυτό το λόγο αυξάνεται η τριβή της ωμοπλάτης στο θωρακικό τοίχωμα και ο θύλακος που βρίσκεται ανάμεσά τους ερεθίζεται και φλεγμαίνει.

  Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για ένα σπάνιο εύρημα και γι’αυτό υπάρχουν λίγα στοιχεία όσον αφορά στην διάγνωση και θεραπεία της πάθησης.

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  Οι ασθενείς αναφέρουν συχνά την δημιουργία ήχων ή θορύβων κριγμού («τριξίματος») κατά τη κίνηση που συνοδεύονται από αίσθημα πόνου στο άνω άκρο της ωμοπλάτης. Συμβαίνει είτε σε αθλητές κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων ή σε εργαζόμενους που πρέπει να επαναλαμβάνουν κάποιες κινήσεις πάνω από το κεφάλι.

  Η εξέταση γίνεται με τον ώμο και τον κορμό τελείως εκτεθειμένους ώστε να μπορεί ο εξεταστής να διακρίνει όλη την ωμική ζώνη και την ωμοπλάτη. Άρχικά, εξετάζεται η συμμετρία των ώμων σε ορθστασία στην περίπτωση που υπάρχει κάποια αδυναμία των μυών της ωμοπλάτης. Στη συνέχεια, ο ασθενής καλείται να σηκώσει και να κατεβάσει το χέρι του ώστε να εκτιμηθεί η κίνηση της ωμοπλάτης και να εντοπιστεί το σημείο του πόνου.

  Οι απλές ακτινογραφίες δεν είναι συνήθως σε θέση να δείξουν κάποια ανωμαλία στο οστό της ωμοπλάτης που να προκαλεί ερεθισμό στον οργόνο θύλακο. Η αξονική τομογραφία μπορεί όμως να περιγράψει σωστά το σχήμα της ωμοπλάτης.

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

  Η αντιμετώπιση οφείλει αρχικά να είναι συντηρητική. Πρωταρχικό μέλημα είναι η ανακούφιση του ασθενούς με μια ένεση κορτικοστεροειδούς στον ορογόνο θύλακο. Η ένεση δεν είναι μόνο θεραπευτική αλλά και διαγνωστική.

  Επιπλέον, συστήνεται ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για την ενδυνάμωση και τον συντονισμό των μυών της ωμοπλάτης.

  Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν επικουρικά για να ανακουφίσουν από τον πόνο.

  Η χειρουργική επέμβαση προορίζεται για εκείνους τους ασθενείς που εξακολουθούν να υποφέρουν, επηρεάζοντας την ποιότητα της ζωής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επέμβαση είναι η θετική απόκριση και ανακούφιση από την ένεση του κορτικοστεροειδούς τουλάχιστον προσωρινά. Εάν ο ασθενής δεν ανακουφίζεται καθόλου από την ένεση, είναι πολύ πιθανό να μην είναι αποτελεσματική η επέμβαση.

  Η αφαίρεση του θυλάκου, στις περιπτώσεις χρόνιου πόνου, πραγματοποιείται αρθροσκοπικά. Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση (μπρούμυτα) και τα αρθροσκοπικά εργαλεία εισάγονται κάτω από την ωμοπλάτη. Επιπλέον, αφαιρείται ένα μικρό κομμάτι της ωμοπλάτης για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα επώδυνης πρόσκρουσης της ωμοπλάτης στις πλευρές που μπορεί να πραγματοποιηθεί αρθροσκοπίκα ή ανοιχτά, με μια μικρή τομή.

  ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται την ίδια μέρα της επέμβασης από το νοσοκομείο. Τοποθετείται ένας φάκελος ανάρτησης για 4 εβδομάδες για την επούλωση των μυών της ωμοπλάτης. Η φυσικοθεραπεία ξεκινάει μετά από μία εβδομάδα και περιλαμβάνει παθητικές ασκήσεις. Μετά από 4 εβδομάδες ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ μετά από 3 με 4 μήνες μπορεί να επιστρέψει στις αθλητικές του δραστηριότητες.

   

   

  αρθροσκόπηση γόνατος

  αρθροσκόπηση γόνατος