Παθήσεις Ώμου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα

  Η Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα είναι μια παθολογική κατάσταση του ώμου που προσβάλλει συνήθως άτομα πάνω από την ηλικία των 40 ετών και χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση και συσσώρευση ασβεστίου (κρυστάλλων υδροξυαπατίτη) στους τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου. Αυτή η εναπόθεση εντοπίζεται συνήθως ελαφρώς κεντρικότερα από την κατάφυση του υπερακανθίου και παρόμοιες αλλοιώσεις μπορούν να παρατηρηθούν σε τένοντες και συνδέσμους και σε άλλα μέρη του σώματος (ποδοκνημική, γόνατο, ισχίο και αγκώνα).

  Παγωμένος ώμος

  Τι είναι ο Παγωμένος ώμος;
  «Παγωμένος ώμος» είναι ένας όρος που περιγράφει μια παθολογική κατάσταση πυο χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από επώδυνη δυσκαμψία. Ο ασθενής παρατηρεί απώλεια του εύρους κίνησης σε περισσότερες από μια κατεύθυνση. Ο ιατρικός όρος για τον παγωμένο ώμο είναι η συμφυτική θυλακίτιδα, και περιγράφει μια φλεγμονώδη πάθηση που προσβάλλει ολόκληρο το πέταλο των στροφέων και τον υποκείμενο θύλακο της άρθρωσης οδηγώντας σε ρίκνωση των ιστών και προσκόλληση του θυλάκου σε παρακείμενους ιστούς (π.χ. κεφαλή βραχιονίου).

  Αστάθεια Ώμου

  Τι είναι αστάθεια ώμου; Η αστάθεια ώμου συμβαίνει όταν η κεφαλή του βραχιονίου κινείται έξω από τη γλήνη κατά τη διάρκεια κίνησης του ώμου. Αυτό συνδέεται με συμπτώματα που είναι τυπικά ο πόνος και μία αίσθηση σηκώματος. Εάν η κεφαλή βγει εντελώς έξω από τη γλήνη τότε αυτό λέγεται εξάρθρωμα ή εξάρθρωση του ώμου. Εάν η κεφαλή βγει μερικώς έξω από τη γλήνη τότε αυτό λέγεται υπεξάρθρημα. Η αστάθεια ώμου μπορεί να συμβεί σαν αποτέλεσμα ενός μόνο πραγματικού γεγονότος όπως μια πτώση ή μια προβολή (tackling) μπορεί επίσης να συμβεί σαν αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων κινήσεων που τεντώνουν τους συνδέσμους στον ώμο επιτρέποντας στην κεφαλή να μετακινηθεί μερικώς έξω από τη γλήνη.

  Ρήξη Τένοντα Υπερακάνθιου

  Ρήξη τένοντα υπερακάνθιου – Παθήσεις στροφικού πετάλου – Σύνδρομο πρόσκρουσης – Τενοντίτιδα υπερακάνθιου Ο Φυσιολογικός Ώμος
  Ο ώμος είναι ένα σύμπλεγμα αρθρώσεων που περιλαμβάνει: Την γληνοβραχιόνιο άρθρωση (την κεφαλή με την ωμογλήνη) Την θωρακο-ωμοπλατιαία άρθρωση (την ωμοπλάτη που κινείται σε σχέση με τον θώρακα)

  Εξάρθρημα Ώμου

  Όταν αρκετή δύναμη ασκείται στον ώμο και συμβαίνει εξάρθρωμα ένας ή περισσότεροι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν στους συνδέσμους, στο χόνδρο ή στον επιχείλιο χόνδρο του ώμου. Ο πιο συνηθισμένος τραυματισμός ονομάζεται ρήξη bankart. Αυτό είναι ένας διαχωρισμός του επιχειλίου χόνδρου από την άκρη της γλήνης. Το αποτέλεσμα του τραυματισμού αυτού είναι η αποκόλληση του σημείου πρόσφυσης του κυρίως (κατώτερου) γληνοβραχιόνιου συνδέσμου.

  Οστεοαρθρίτιδα Ώμου

  Η άρθρωση του ώμου (γληνοβραχιόνιος άρθρωση) είναι μια διάρθρωση που αποτελείται από την κεφαλή του βραχιονίου οστού, σε σχήμα σφαίρας, και την ωμογλήνη, κοιλότητα της ωμοπλάτης. Φυσιολογικά, οι επιφάνειες των οστών που έρχονται σε επαφή καλύπτονται από τον αρθρικό χόνδρο, που στην περίπτωση του ώμου έχει πάχος περί τα 3 εκατοστά.

  Ρήξεις δικεφάλου βραχιόνιου και SLAP ρήξεις

  Τι λειτουργία επιτελεί ο δικέφαλος βραχίονιος; Ο δικέφαλος βραχιόνιος είναι ένας ισχυρός μυς στην πρόσθια επιφάνεια του βραχίονα που συσπάται και κάμπτει τον αγκώνα. Ο δικέφαλος βραχιόνιος είναι μοναδικός, διότι καταφύεται στην κερκίδα και επίσης εκφύεται μέσω δύο κεφαλών από την ωμοπλάτη. Έτσι, διασχίζει τον ώμο και τον αγκώνα. Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου διέρχεται μέσα σε μια αύλακα στο πάνω μέρος του βραχιονίου οστού και κάμπτει περίπου 90ο πάνω από την κεφαλή του βραχιονίου πριν καταλήξει στην κορυφή της ωμογλήνης. Προσφύεται στη γλήνη μέσω του επιχειλίου χόνδρου.

  Οστεονέκρωση κεφαλής βραχιόνιου

  Τι είναι η Οστεονέκρωση κεφαλής βραχιόνιου; Η Οστεονέκρωση κεφαλής βραχιόνιου ή άσηπτη νέκρωση, περιγράφει την παθολογική κατάσταση κατά την οποία το οστό νεκρώνεται μετά από διακοπή της αιματικής του παροχής και αφορά κυρίως περιοχές του σκελετικού μας συστήματος που βρίσκονται στα πιο περιφερικά τμήματα του οστικού αγγειακού συστήματος.

  Κατάγματα του Εγγύς Πέρατος του Βραχιόνιου Οστού

  Ανατομία. Η άρθρωση του ώμου (γληνοβραχιόνιος άρθρωση) είναι μια διάρθρωση που αποτελείται από την κεφαλή του βραχιονίου και την ωμογλήνη, μέρος του οστού της ωμοπλάτης. Πρόκειται μια μια σφαιροειδούς τύπου άρθρωση με μεγάλη κινητικότητα και μειωμένη όμως σταθερότητα.

  Κατάγματα κλείδας

  ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΕΙΔΑ; Η κλείδα αποτελεί το οστό του ώμου που συνδέει τον κορμό με το άνω άκρο. Είναι ένα μακρύ οστό με κυματοειδή μορφή σε σχήμα “S” και βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα (υποδόριο). Το μεσαίο τμήμα της κλείδας προστατεύει σημαντικές δομές, όπως το βραχιόνιο πλέγμα και την μασχαλιαία αρτηρία. Επίσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απαγωγή και την προσαγωγή του άνω άκρου. Προς τα έξω αρθρώνεται με την ωμοπλάτη και προς τα έσω με το στέρνο και την πρώτη πλευρά. Πολλές φορές, λόγω θέσης και μορφής υπόκειται σε τραυματισμούς.

  Θωρακοωμοπλατιαία ορογονοθυλακίτιδα

  H θωρακοωμοπλατιαία ορογονοθυλακίτιδα είναι ένας ιατρικός όρος που περιγράφει μια επώδυνη παθολογική κατάσταση στην περιοχή της ωμοπλάτης. Συνήθως συνδυάζεται με κριγμό και πιστεύεται ότι είναι συνέπεια μιας φλεγμονής (θυλακίτιδας) κάτω από την ωμοπλάτη. Ο ορογόνος θύλακος, σε φυσιολογικές συνθήκες, επιτρέπει στην ωμοπλάτη να «γλιστράει» πάνω στο θωρακικό τοίχωμα.

  Πτερυγοειδής ωμοπλάτη

  Η ωμοπλάτη είναι ένα πλατύ οστό τριγωνικού σχήματος που έρχεται σε επαφή με οπίσθιο μέρος του θωρακικού κλωβού. Στην έξω πλευρά φέρει μια κοίλη επιφάνεια (ωμογλήνη) για την άρθρωση με την κεφαλή του βραχιονίου. Επίσης έχει δύο σημαντικές προεξοχές: την ωμοπλατιαία άκανθα που καταλήγει στο ακρώμιο και την κορακοειδή απόφυση εμπρός.

  Στερνοκλειδική άρθρωση

  ΑΝΑΤΟΜΙΑ. Η στερνοκλειδική άρθρωση εντοπίζεται στο κέντρο του θώρακα και αποτελεί το σημείο στο οποίο έρχονται σε επαφή τα οστά της κλείδας και του στέρνου. Πρόκειται για μια σημαντική άρθρωση αφού αποτελεί την μοναδική άρθρωση που ενώνει το άνω άκρο και τον θώρακα.

  Κακώσεις του υποπλάτιου τένοντα

  Ο υποπλάτιος τένοντας, βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του ώμου, και αποτελεί έναν από τους τέσσερις τένοντες που απαρτίζουν το μυοτενόντιο στροφικό πέταλο του ώμου. Είναι ο ισχυρότερος τένοντας του στροφικού πετάλου και η λειτουργία του συνίσταται στην υποβοήθηση των κινήσεων της άρθρωσης του ώμου όπως η έσω στροφή του βραχιονίου, η οποία συμβαίνει όταν το άνω άκρο κινείται προς τον κορμό κατά την κίνηση π.χ. ενός χτυπήματος στο τένις ή την κολύμβηση.

  Νευροπάθεια του υπερπλάτιου νεύρου

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΑΤΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ; Η νευροπάθεια του υπερπλάτιου νεύρου αποτελεί μια πάθηση που οφείλεται στον ερεθισμό του υπερπλάτιου νεύρου στην περιοχή της ωμοπλάτης που μπορεί να οδηγήσει σε πόνο και αδυναμία. Πρόκειται για μια σχετικά σπάνια περιφερική νευροπάθεια η οποία υποδιαγιγνώσκεται μέχρι ώτου εξαιρεθούν οι πιο κοινές αιτίες του πόνου στον ώμο, όπως η ρήξεις του στροφικού πετάλου, η κάκωση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, ή ακόμη και η δισκοπάθεια της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.