Δισκοειδής μηνίσκος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Ο μηνίσκος αποτελεί μια ημισεληνοειδή χόνδρινη δομή που ανευρίσκεται μεταξύ του οστού του μηρού και του οστού της κνήμης και λειτουργεί ως «αμορτισέρ» στις συνεχόμενες κινήσεις του γόνατος. Κάθε γόνατο έχει δύο μηνίσκους, έναν έσω και έναν έξω.

  Οι υγιείς μηνίσκοι έχουν, όπως προαναφέρθηκε, ημισεληνοειδή μορφή και επικάθονται με σταθερό τρόπο στη κνήμη. Στην περίπτωση του δισκοειδούς μηνίσκου το σχήμα αλλάζει και το πάχος του αυξάνεται. Συγκεκριμένα, ο μηνίσκος παρουσιάζει ένα οβάλ (ελλειψοειδές) σχήμα ένω είναι κατά πολύ παχύτερος του κανονικού. Αυτού του είδους ο μηνίσκος είναι πιο επιρρεπής σε τραυματισμούς σε σχέση με τον φυσιολογικό.

  Ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων με δισκοειδή μηνίσκο μπορεί να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς θα παρουσιάσουν από μικρή ηλικία – συχνά κατά την παιδική ηλικία – συμπτώματα που σχετίζονται με τον δισκοειδή μηνίσκο.

  ΑΝΑΤΟΜΙΑ

  Ο μηνίσκος λειτουργεί ως «αμορτισέρ» μεταξύ του μηρού (μηριαίο οστό) και την κνήμη. Παράλληλα προστατεύει τον λεπτό αρθρικό χόνδρο που καλύπτει τα άκρα των οστών και βοηθά το γόνατο στην κάμψη και την έκταση. Το κάθε γόνατο αριθμεί δύο μηνίσκους, τον έσω και τον έξω, οι οποίοι συγκρατώνται από τους ισχυρούς συνδέσμους. Οι τελευταίοι παρέχουν αιμάτωση σε ένα μικρό κομμάτι των μηνίσκων.

  Δισκοειδής μηνίσκος

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Πολλές φορές ο δισκοειδής μηνίσκος παρουσιάζει κυκλικό ή ελλειψοειδές σχήμα και όχι ημισεληνοειδές. Ειναι πιο συχνό στην έξω πλευρά (έξω μηνίσκος) και μπορεί να αφορά και τα δύο γόνατα.

  ΤΥΠΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

  Υπάρχουν τρεις τύποι δισκοειδούς μηνίσκου:

  1. Ατελής (Incomplete): Ο μηνίσκος είναι ελαφρώς πιο παχύς απ’το κανονικό αλλά διατηρεί το ημισεληνοειδές του σχήμα
  2. Πλήρης (Complete): Ο μηνίσκος καλύπτει πλήρως την κνήμη
  3. Ασταθής (Wrisberg ligament): Ο σχεδόν φυσιολογικού σχήματος μηνίσκος παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα αλλά έχει χάσει τις οπίσθιες μηνισκο-κνημιαίες προσφύσεις του. Διατηρείται μόνο ο μηνισκο-μηριαίος σύνδεσμος (Wrisberg).

  Δισκοειδής μηνίσκος

  ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

  Ο δισκοειδής μηνίσκος είναι πιο επιρρεπής στους τραυματισμούς από έναν κανονικό μηνίσκο. Το πάχος και το ανώμαλό του σχήμα αυξάνει την πιθανότητα σύνθλιψης μεταξύ του οστού του μηριαίου και της κνήμης. Στην περίπτωση τραυματισμού των συνδέσμων που συγκρατούν τους μηνίσκους στην θέση τους, ο κίνδυνος ρήξης γίνεται ακόμα μεγαλύτερος.

  Μετά τον τραυματισμό, η επούλωση του μηνίσκου είναι δύσκολη έως αδύνατη λόγω της ανεπαρκούς αιμάτωσής του. Με αυτόν τον τρόπο δεν φτάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για ην φυσική αναδόμηση του μηνίσκου.

  Σε πολλές περιπτώσεις δισκοειδούς μηνίσκου, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα χωρίς ιστορικό τραυματισμού.

  ΑΙΤΙΑ

  Τα αίτια του δισκοειδούς μηνίσκου δεν είναι γνωστά. Πρόκειται για μια εκ γενετής ανατομική παραλλαγή. Οι κακώσεις και οι ρήξεις των μηνίσκων συμβαίνουν λόγω στροφικών κινήσεων του γόνατος, κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων (γρήγορες εναλλαγές κατεύθυνσης).

  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

  Τα κυριότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Πόνο
  • Δυσκαμψία και οίδημα
  • «Μπλοκάρισμα» του γόνατος
  • Αστάθεια (αίσθηση του γόνατος που «φεύγει» από τη θέση του)
  • Αδυναμία πλήρους έκτασης.

  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  Μετά την λήψη ιστορικού του παιδιού, ο Ορθοπαιδικός εξετάζει το γόνατο. Με κατάλληλους χειρισμούς γίνεται προσπάθεια στροφής του γόνατος σε κάμψη και έκταση. Στην περίπτωση του δισκοειδούς μηνίσκου παρουσιάζεται ένας κρότος (κλικ) αισθητός από τον ασθενή και τον ιατρό. Σε ακραίες περιπτώσεις μέρος του μηνίσκου προβάλλει κάτω από το δέρμα.

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  Ακτινογραφίες: Δεν είναι σε θέση να απεικονίσουν τους μηνίσκους αλλά μπορούν να αποκλείσουν άλλες συνοδές βλάβες του γόνατος. Επιπλέον, λόγω του πάχους του δισκοειδούς μηνίσκου, η απόσταση μεταξύ του μηρού και της κνήμης στην έξω πλευρά του γόνατος αυξάνεται.

  Μαγνητική Τομογραφία: Απεικονίζει τους μαλακούς ιστούς με μεγάλη ακρίβεια. Μπορεί να περιγράψει με λεπτομέρεια το ανώμαλο σχήμα του δισκοειδούς μηνίσκου καθώς και πιθανές ρήξεις του. Ωστόσο ο τύπος ΙΙΙ είναι δύσκολο να απεικονιστεί με MRI καθώς γίνεται αντιληπτός κατά τη κίνηση.

  Πρέπει να αναφερθεί ότι για την MRI ο ασθενής πρέπει να παραμείνει ακίνητος για 30-45 λεπτά και πολλοί από τους νεαρούς ασθενείς χρειάζονται κάποιου είδους καταστολή ή αναισθησία.

  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

  Πολλές φορές, ο δισκοειδής μηνίσκος ανακαλύπτεται τυχαία κατά την εξέταση του γόνατος για άλλους λόγους. Εάν δε προκαλεί κανένα σύμπτωμα από τα προανφερθέντα, τότε δε χρειάζεται κάποιου είδους αντιμετώπιση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ορθοπαιδικός μπορεί να συστήσει χειρουργική αντιμετώπιση.

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

  Η αρθροσκόπηση του γόνατος είναι μια από τις πιο συχνές ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Κατά την αρθροσκοπική επέμβαση, ο χειρουργός μέσα από μερικές πολύ μικρές τομές εισάγει μια κάμερα εντός της άρθρωσης. Με τη βοήθεια της κάμερας και ειδικών εργαλείων μπορεί να επέμβει για να αποκαταστήσει ρήξεις μηνίσκων, ρήξεις χιαστών και αρκετές άλλες ενδαρθρικές βλάβες. Στις περισσότερες αρθροσκοπικές επεμβάσεις, ο ασθενής εξέρχεται και επιστρέφει σπίτι του την ίδια ημέρα.

  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ:

  Για αν μη πονάει και να μην αισθάνεται τίποτα κατά την επέμβαση, ο ασθενής αναισθητοποιείται. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αναισθησίας: Η τοπική και περιφερική που αναισθητοποιεί μόνο μέρη του σώματος και ο ασθενής παραμένει ξύπνιος. Η γενική αναισθησία καταστέλλει τον ασθενή. Στις περισσότερες περιπτώσεις των αρθροσκοπήσεων χρησιμοποιείται η γενική αναισθησία.

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

  Εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του δισκοειδούς μηνίσκου.

  • Οι πλήρεις και ατελείς τύποι (Complete & Incomplete type) δισκοειδούς μηνίσκου χωρίς συνοδές βλάβες αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της μηνισκοπλαστικής (saucerization) κατά την οποία διατηρείται μέρος του μηνίσκου.
  • Εάν ο δισκοειδής μηνίσκος συνοδεύεται από κάποια ρήξη, ο χειρουργός αναδιαμορφώνει τον μηνίσκο (μηνισκοπλαστική) και στη συνέχεια αφαιρεί τα τεμάχια ή τα σταθεροποιεί με ράμματα.
  • Στην περίπτωση του τύπου ΙΙΙ δισκοειδή μηνίσκου, εκτελείται μηνισκοπλαστική και στη συνέχεια σταθεροποιείται με ράμματα.

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Μετά το χειρουργείο, το γόνατο ακινητοποιείται με νάρθηκα ή ελαστική περίδεση. Αρχικά χρησιμοποιούνται πατερίτσες για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ σε πολύ μικρές ηλικίες χρησιμοποιείται αναπηρικό καροτσάκι. Τέλος, ο Ορθοπαιδικός συστήνει φυσικοθεραπεία για την αποκατάσταση της δύναμης και της κινητικότητας του γόνατος.

  ΑΝΑΡΡΩΣΗ

  Οι περισσότεροι ασθενείς μετά από μηνισκοπλαστική αναρρώνουν πλήρως. Ωστόσο εάν αφαιρεθεί μεγάλο μέρος ή ολόκληρος ο μηνίσκος μπορεί να οδηγήσει σε οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Ορισμένες φορές και ανάλογα με την περίπτωση, ο Ορθοπαιδικός μπορεί να συστήσει την αποφυγή αθλημάτων με έντονη φόρτιση του γόνατος όπως ποδόσφαιρο, τένις, καλαθοσφαίριση κ.α.

  αρθροσκόπηση γόνατος

  αρθροσκόπηση γόνατος