Πηχεοκαρπική Άρθρωση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Η ανατομική της άρθρωσης του καρπού (πηχεοκαρπική άρθρωση), είναι ίσως η πιο σύνθετη και πολύπλοκη όλου του ανθρώπινου σώματος. Ο καρπός αποτελείται από πολλά οστά και αρθρώσεις.

  Η πολυπλοκότητα αυτή προσδίδει στο χέρι τη δυνατότητα να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις καθώς και δύναμη για την επιτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων.

  Πηχεοκαρπική Άρθρωση

  Από τι αποτελείται η Πηχεοκαρπική Άρθρωση

  Συνολικά δεκαπέντε οστά απαρτίζουν την άρθρωση από την περιφέρεια του αντιβραχίου ως το χέρι.

  Ο καρπός αποτελείται από οχτώ οστά τα οποία διατάσσονται σε δύο σειρές.

  Η εγγύς σειρά αποτελείται από:

  • το σκαφοειδές
  • το μηνοειδές
  • το πυραμοειδές οστούν

  και η περιφερική σειρά αποτελείται από τα υπόλοιπα πέντε:

  • το μείζον πολύγονο
  • το έλασσον πολύγωνο
  • το κεφαλωτό
  • το αγκιστρωτό
  • το πισοειδές οστούν

  Πηχεοκαρπική Άρθρωση

  Η σειρά αυτή έρχεται σε επαφή με τα μετακάρπια, ενώ η εγγύς σειρά συνδέεται με τα οστά του αντιβραχίου τη κερκίδα και την ωλένη.

  Ουσιαστικά ή άρθρωση του καρπού αποτελείται από πολλές μικρές αρθρώσεις προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό ιδιαίτερη ευλυγισία και λειτουργικότητα στο χέρι.

  Ο αρθρικός χόνδρος ο οποίος αποτελεί μια λευκή, στιλπνή και ιδιαίτερα γλιστερή κατασκευή καλύπτει τα οστά στα σημεία που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους για την επίτευξη της ομαλής και ανώδυνης λειτουργίας της άρθρωσης.

  Οι σύνδεσμοι αποτελούνται από μαλακό αλλά ιδιαίτερα ανθεκτικό ιστό και συνδέουν τα οστά μεταξύ τους προσδίδοντάς τους σταθερότητα και δύναμη.

  Ο αρθρικός θύλακος περικλείει την άρθρωση σαν γάντι και περιέχει το αρθρικό υγρό, μια ουσία με εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες.

  Μια ιδιαίτερη κατασκευή ο τρίγωνος χόνδρος βρίσκεται μεταξύ της ωλένης, μηνοειδούς και πυραμοειδούς οστού.

  Αποτελεί μια χόνδρινη κατασκευή και η ακαιρεότητά του αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της άρθρωσης.

  Πηχεοκαρπική Άρθρωση

   Επιπλέον

  Πολλοί τένοντες –καμπτήρες στη παλαμιαία επιφάνεια και εκτείνοντες στη ραχιαία, περνούν από τον καρπό και αποτελούν την κινητήρια δύναμη της άρθρωσης αλλά και της άκρας χείρας.

  Όλα τα νεύρα του άνω άκρου διασταυρώνονται με τον καρπό, το ωλένιο, το μέσο και το κερκιδικό νεύρο.

  Τα νεύρα αυτά μεταφέρουν τις εντολές από τον εγκέφαλο προς τους μυς που κινούν:

  • το αντιβράχιο
  • πηχεοκαρπική άρθρωση
  • το χέρι
  • τα δάκτυλα

  καθώς επίσης επιστρέφουν προς τον εγκέφαλο εντολές σε σχέση με την αισθητικότητα, τον πόνο και τη θερμοκρασία.

  Τέλος οι αρτηρίες και οι φλέβες που εξασφαλίζουν την αιματική παροχή στο χέρι.

  Η κερκιδική αρτηρία περνά από τη παλαμιαία επιφάνεια του καρπού κοντά στον αντίχειρα ενώ η ωλένια αρτηρία πλησιέστερα στο μικρό δάκτυλο.

  Οι δύο αρτηρίες θα ενωθούν και θα δημιουργήσουν δύο τόξα στην παλάμη του χεριού τα οποία αποτελούν και τις πηγές τροφοδότησης του αίματος σε όλο το χέρι.

  Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αρθρώσης καθώς χάρη στην πολυπλοκότητά της, προσφέρει εξαιρετική ευλυγισία και λειτουργικότητα στο χέρι. Επίσης, από τον καρπό περνάνε 3 από τα σημαντικότερα νεύρα του ανθρώπου, το κερκιδικό, το μέσο και το ωλένιο νεύρο.

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
  • Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης
  • Ρήξη ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα
  • Γάγγλια
  • Kακώσεις συνδέσμων
  • Κατάγματα των οστών της πηχεοκαρπικής και άκρας χειρός
  • Σφυροδακτυλία, κλπ

  Είναι ένας χόνδρος καταλυτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του καρπού, και βρίσκεται μεταξύ του μηνοειδούς, της ωλένης, και πυραμοειδούς οστού.

  Είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος διάγνωσης και αντιμετώπισης παθήσεων της άρθρωσης του καρπού.

   

  αρθροσκόπηση γόνατος

  αρθροσκόπηση γόνατος