Παθήσεις Αγκώνα

Ωλένια Νευρίτιδα

Τι είναι η ωλένια νευρίτιδα. Η ωλένια νευρίτιδα αναφέρεται σε φλεγμονή του ωλένιου νεύρου η οποία προκαλείται από πίεση αυτού κατά τη διαδρομή του πίσω από τον αγκώνα. Φυσιολογικά το ωλένιο νεύρο περνά από μια ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα. Η πορεία του ωλένιου νεύρου στην εσωτερική μεριά του αγκώνα, πίσω από τον έσω επικόνδυλο. Κινηματική της άρθρωσης του αγκώνα και η σχέση της με το ωλένιο νεύρο.