Παθήσεις Άκρας Χείρας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Εκτινασσόμενος δάκτυλος

  Τι είναι ο εκτινασσόμενος δάκτυλος ή στενωτική τενοντοελυτρίτιδα; Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος ή στενωτική τενοντοελυτρίτιδα αποτελεί μια συχνή κλινική οντότητα η οποία χαρακτηρίζεται από επώδυνο ‘κλείδωμα’ του δακτύλου. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε δάκτυλο στο χέρι αλλά συχνότερα συμβαίνει στον αντίχειρα (30% – 60%), και ακολουθεί ο δείκτης, ο μέσος δάκτυλος και περιστασιακά ο μικρός δάκτυλος.

  Γαγγλιακή κύστη – Γάγγλιο

  Η Γαγγλιακή κύστη – Γάγγλιο αποτελεί την συχνότερη καλοήθη κλινική οντότητα η οποία αφορά στην περιοχή του καρπού, στην ραχιαία ή παλαμιαία επιφάνεια αυτού.
  Η κύστη αυτή περιέχει μια διάφανη γέλη (gel), η οποία προέρχεται: είτε μέσα από τις αρθρώσεις των οστών του καρπού, είτε από τα έλυτρα των τενόντων της άκρας χειρός.

  Κατάγματα αντιβράχιου καρπού άκρας χείρας

  Τι είναι τα Κατάγματα αντιβράχιου καρπού άκρας χείρας;
  Τα Κατάγματα αντιβράχιου καρπού άκρας χείρας είναι κυρίως κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδος (κατάγματα colles). Είναι πιο συχνά σε ηλικιωμένα άτομα μετά από πτώση. Σε περίπτωση μικρής συντριπτικότητος και παρεκτόπισης του κατάγματος η θεραπεία είναι συντηρητική με κλειστή ανάταξη του κατάγματος και τοποθέτηση γύψου για 6 εβδομάδες.

  Πηχεοκαρπική Άρθρωση

  Τι είναι η Πηχεοκαρπική Άρθρωση; Η ανατομική της άρθρωσης του καρπού (πηχεοκαρπική άρθρωση), είναι ίσως η πιο σύνθετη και πολύπλοκη όλου του ανθρώπινου σώματος. Ο καρπός αποτελείται από πολλά οστά και αρθρώσεις. Η πολυπλοκότητα αυτή προσδίδει στο χέρι τη δυνατότητα να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις καθώς και δύναμη για την επιτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων.

  Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

  Τι είναι το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα; Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αποτελεί μια επώδυνη κατάσταση που επιδεινώνεται με το πέρας του χρόνου. Οφείλεται στη πίεση που ασκείται στο μέσο νεύρο στο ύψος του καρπού. Το μέσο νεύρο το οποίο διατρέχει το αντιβράχιο και φτάνει στο χέρι περνά μέσα από συγκεκριμένα ανατομικά περάσματα τα οποία σε ειδικές περιπτώσεις ασκούν πίεση στο νεύρο. Συναντάται περισσότερο στις γυναίκες από ότι στους άντρες.

  Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain’s

  Τι είναι η τενοντοελυτρίτιδα De Quervain’s; Η νόσος του De Quervain’s αποτελεί ουσιαστικά μια στενωτικού τύπου τενοντοελυτρίτιδα των δύο εκ των τενόντων του αντίχειρα. Οι αθλητές, οι χειρώνακτες και τα άτομα που ασχολούνται συστηματικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εμφανίζουν συχνά προβλήματα με τους τένοντες στα χέρια τους.