Η κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου (δισκοκήλη), που προκαλείται όταν αυτός εκφυλίζεται, προκαλεί πόνο στη μέση (οσφυαλγία) και αν πιεστεί και κάποιο νεύρο (νευρική ρίζα), προκαλείται πόνος και στο πόδι (ισχιαλγία).

Διάγνωση

Η κλινική διάγνωση ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά που περιλαμβάνει:

 • Το ιατρικό ιστορικό
 • Την φυσική εξέταση
 • Τον απεικονιστικό έλεγχο

Ιατρικό ιστορικό

Οι ασθενείς που παρουσιάζονται με τα προαναφερθέντα συμπτώματα στον Ορθοπαιδικό θα πρέπει να ερωτηθούν σχετικά:

 • Με τον τύπο του πόνου. Ζητείται από τον ασθενή να περιγράψει τα χαρακτηριστικα του πόνου, συμπεριλαμβανομένης της εντόπισης και των δραστηριοτήτων που τον προκαλούν.
 • Συνοδά προβλήματα υγείας, όπως π.χ. Οστεοπόρωση
 • Πληροφορίες σχετικά με την εργασία και την καθημερινή ζώη του ασθενούς.
 • Οικογενειακό ιστορικό

Κλινική εξέταση

Αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για την διάγνωση και περιλαμβάνει την επισκόπηση και παρατήρηση των κινήσεων του ασθενούς καθώς και την ψηλάφηση σε συνδυασμό με ορισμένες ειδικές δοκιμασίες (τεστ). Πιο συγκεκριμένα:

 • Νευρολογική εξέταση: Για να προσδιοριστεί αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νευρολογικό έλλειμμα ο Ορθοπαιδικός εξετάζει τα κάτω άκρα για σημεία υπαισθησίας, μουδιάσματος ή αδυναμίας. Συνήθως ζητείται από τον ασθενή να περπατήσει στις μύτες και τις πτέρνες ενώ τέλος ελέγχονται τα αντανακλαστικά των κάτω άκρων άμφω.
 • Εύρος κίνησης: Ζητείται από τον ασθενή κάμψει και να εκτείνει τη μέση του ως εκεί που του επιτρέπει ο πόνος.
 • Δοκιμασία Lasegue: Με τον ασθενή σε ύπτια θέση και τα γόνατα τεντωμένα, ο Ορθοπαιδικός καμπτεί (σηκώνει) τα πόδια και εκλύει πόνο στην μέση (οσφυϊκή μοίρα) συνήθως μεταξύ 30° και 70°.
 • Πλήρης νευραγγειακός έλεγχος αμφότερων των κάτω άκρων.
 • Ψηλάφηση της περιοχής της οσφύος.
 • Παρατήρηση της βάδισης του ασθενούς.

Σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζεται κανένα από τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν και το επίπεδο του πόνου είναι ανεκτό από τον ασθενή, πολλές φορές δεν απαιτείται περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος και προγραμματίζεται επανέλεγχος.

Απεικονιστικός έλεγχος

Ο απεικονιστικός έλεγχος εκτελείται αφενός για να αποκλείσει μερικές από τις πιο σπάνιες αιτίες οσφυαλγίας όπως το κάταγμα, τους όγκους και τις λοιμώξεις και αφετέρου για να περιγράψει καλύτερα και να επιβεβαιώσει τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης που έχει προηγηθεί.

 • Ακτινογραφίες: Για τον αποκλεισμό πιθανού κατάγματος (π.χ. σε ασθενείς με οστεοπόρωση ή ιστορικό τραύματος), όγκου ή λοίμωξης.
 • Μαγνητική Τομογραφία: Συνήθως παρέχει τις πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ή όχι μιας δισκοκήλης, την εντόπιση και το μέγεθός της, καθώς και τα πιεστικά
 • φαινόμενα που προκαλεί. Πολλές φορές εκτελείται για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Βοηθά στον αποκλεισμό για σπονδυλική στένωση.
 • Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που αντενδείκνυται η Μαγνητική Τομογραφία.
 • Μυελογράφημα ή Μυελογραφία (CT): Γίνεται χρήση σκιαγραφικού μέσου για να απεικονιστεί ο νωτιαίος μυελός και τα νωτιαία νεύρα. Μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για την κήλη αλλά αποτελεί μια επεμβατική εξέταση.
 • Ηλεκτρομυογράφημα: Μπορεί να εντοπίσει ποιά νευρική ρίζα επηρεάζεται.

δισκοπλαστική

Θεραπεία

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται μία νέα μέθοδος με την οποία γίνεται ένεση ειδικής γέλης στο μεσοσπονδύλιο δίσκο, με τοπική αναισθησία υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, με σκοπό την ανασυγκρότηση του δίσκου και την άρση της νευρικής πίεσης που προκαλεί πόνο στα κάτω άκρα (Δισκοπλαστική-Discogel).

δισκοπλαστική

Ενδείξεις για Δισκοπλαστική Discojell

Μικρές έως μεσαίου μεγέθους προβολές, μετά από επιβεβαίωση με μαγνητική τομογραφία. Πόνος αυχένα, πλάτης, ή μέσης δισκογεννούς αιτιολογίας, ισχιακός ή μηριαίος πόνος, ο οποίος περιορίζει την φυσιολογική δραστηριότητα χωρίς βελτίωση μετά από συντηρητική αγωγή.

 

Πλεονεκτήματα

Εφαρμογή της μεθόδου της δισκοπλαστικής χωρίς να είναι απαραίτητη η νοσηλεία του ασθενούς, με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο “minimal invasive” και τοπική αναισθησία.

δισκοπλαστική
Μειονεκτήματα

Πρακτικά δεν υπάρχουν παρενέργειες και όταν η μέθοδος γίνεται από εξειδικευμένο γιατρό είναι ολιγόλεπτη και ο ασθενής μπορεί να αποχωρήσει από το νοσοκομείο εντός 2-3 ωρών. Το κύριο μειονέκτημα είναι η μη ανακούφιση από τα ενοχλήματα όταν η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος είναι προχωρημένη, ή όταν η πίεση στο νευρικό ιστό οφείλεται σε άλλο αίτιο και όχι στη δισκοκήλη. Για αυτό πρέπει να γίνεται πολύ καλή επιλογή των ασθενών που θα υποβληθούν σε δισκοπλαστική.