• Αρθροσκόπηση Ισχίου
  • Η αρθροσκόπηση ισχίου δεν είχε γνωρίσει έως σήμερα μεγάλη ανάπτυξη, όπως η αρθροσκόπηση γόνατος και αρθροσκόπηση ώμου που αποτελούν βασική μέθοδο χειρουργικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια με την βελτίωση των χειρουργικών εργαλείων και τεχνικών και κυρίως λόγω της καλύτερης περιγραφής πρώιμων παθήσεων στο ισχίο ασθενών μικρής ηλικίας, η αρθροσκόπηση του ισχίου κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η…

    Διαβάστε Περισσότερα

  • Αρθροσκόπηση Ισχίου – Χειρουργική Αντιμετώπιση
  • Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι ίσως η πιο ταχέως εξελισσόμενη αρθροσκοπική τεχνική στην ορθοπαιδική και η πιο πολυσυζητημένη στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο λόγος είναι ότι αν και πρωτοεφαρμόστηκε πριν από 20 περίπου χρόνια, αντιμετωπίστηκε με αρκετή δυσπιστία από την επιστημονική κοινότητα και θεωρήθηκε ως μία πολύ δύσκολα εφαρμόσιμη, αν όχι αδύνατη, τεχνική. Η πρόοδος όμως της…

    Διαβάστε Περισσότερα