• Αρθροσκόπηση Ισχίου
  • Η αρθροσκόπηση ισχίου δεν είχε γνωρίσει έως σήμερα μεγάλη ανάπτυξη, όπως η αρθροσκόπηση γόνατος και αρθροσκόπηση ώμου που αποτελούν βασική μέθοδο χειρουργικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια με την βελτίωση των χειρουργικών εργαλείων και τεχνικών και κυρίως λόγω της καλύτερης περιγραφής πρώιμων παθήσεων στο ισχίο ασθενών μικρής ηλικίας, η αρθροσκόπηση του ισχίου κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η αρθροσκόπηση ισχίου χρησιμοποιείται πλέον…

    Διαβάστε Περισσότερα