Τι είναι η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος;

Η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη επέμβαση που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τις φθαρμένες και κατεστραμμένες επιφάνειες του γόνατος. Αντικαθιστώντας αυτές τις επιφάνειες με ένα εμφύτευμα ή «πρόθεση» ο ασθενής ανακουφίζεται από το αίσθημα του πόνου. Aυξάνει το εύρος κίνησης της άρθρωσής του και επιστρέφει, κατ’αυτόν τον τρόπο, στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η παραδοσιακή και πιο ευρέως διαδεδομένη προσπέλαση βασίζεται σε μια μεγάλη κάθετη τομή του δέρματος στο κέντρο του γόνατος. Αντιθέτως, στην ελάχιστα επεμβατική ολική αρθροπλαστική γόνατος (M.I.S.)  χρησιμοποιείται μια μικρότερη τομή στο δέρμα και μια λιγότερο επεμβατική τεχνική. Στόχος είναι η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και ο χρόνος ανάρρωσης του ασθενούς.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο, η ελάχιστα επεμβατική τεχνική δεν ενδείκνυται για όλους τους ασθενείς. Ο θεράπων ιατρός οφείλει να εκθέσει και να εξηγήσει επαρκώς όλες τις δυνατές χειρουργικές επιλογές.

Περιγραφή Μεθόδου

Με την επέμβαση της Ολικής Αρθροπλαστικής του Γόνατος οι εκφυλισμένες επιφάνειες του χόνδρου και του οστού του γόνατος μαζί με μέρος των μαλακών ιστών αφαιρείται. Ο στόχος της επέμβασης είναι να παρέχει στον ασθενή ένα σχετικά ανώδυνο γόνατο που θα του επιτρέψει να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η ελάχιστα επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος (M.I.S.) διαφέρει. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί μια τομή η οποία είναι μικρότερη της κλασικής, κατά το ήμισυ.

Κλασική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Αρχικά, ο χειρουργός κάνει μια κάθετη τομή 15-20 εκατοστά στο πρόσθιο και κεντρικό τμήμα του γόνατος αποκαλύπτοντας την άρθρωση. Στην συνέχεια ακολουθεί:

  1. Προετοιμασία του οστού: Οι εκφυλισμένες (φθαρμένες) επιφάνειες χόνδρου και οστού στο κάτω μέρος του μηρού και το πάνω μέρος της κνήμης αφαιρούνται.
  2. Τοποθέτηση του μεταλλικού εμφυτεύματος: Ο χόνδρος και το οστό που αφαιρέθηκαν αντικαθίστανται με μεταλλικά ένθετα που μιμούνται την επιφάνεια της άρθρωσης.
  3. Αντικατάσταση επιγοντίδας: Η φθαρμένη αρθρική επιφάνεια της επιγονατίδας αφαιρείται και αντικαθίσταται με ένα πλαστικό ένθετο (πολυαιθυλένιο). Αρκετές φορές αυτό το βήμα παραλείπεται από τον χειρουργό ανάλογα με την περίπτωση.
  4. Τοποθέτηση ένθετου πολυαιθυλενίου (spacer): Ανάμεσα στις μεταλλικές προθέσεις του μηρού και της κνήμης τοποθετείται ένα ένθετο από πολύ ανθεκτικό πλαστικό (πολυαιθυλένιο). Δημιουργείται έτσι μια ομαλή επιφάνεια ολίσθησης.

 

Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος (M.I.S.)

Στην Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος, παρ’όλο που η χειρουργική επέμβαση βασίζεται στις ίδιες Αρχές, η τομή και οι αποκολλήσεις των μαλακών ιστών είναι μικρότερες. Τα τεχνητά εμφυτεύματα (προθέσεις) που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια με αυτά της κλασικής Ολικής Αρθροπλαστικής του Γόνατος. Ωστόσο, τα χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του μηρού και της κνήμης είναι ειδικά σχεδιασμένα για τοποθετηθούν σωστά οι προθέσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, η επέμβαση χρησιμοποιεί μια μικρότερη τομή περί τα 10 εκατοστά. Η μικρότερη τομή οδηγεί με λιγότερες αποκολλήσεις και τραυματισμούς των μαλακών ιστών του ασθενούς.

Πέραν της μικρής τομής, η τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκάλυψη της άρθρωσης είναι λιγότερο επεμβατική. Γενικότερα, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται «σέβονται» τον τετρακέφαλο (quadriceps sparing). Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουν τον τραυματισμό του τένοντα του τετρακεφάλου και των υπόλοιπων μυών της πρόσθιας επιφάνειας του μηρού. Στην Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες προσπελάσεις ή τεχνικές.

Οι μικρές τομές που γίνονται στον έσω πλατύ μυ (“midvastus” και “subvastus” approaches), αποκαλύπτουν την άρθρωση με έναν λιγότερο επεμβατικό τρόπο. Όλες οι προαναφερθείσες παραλλαγές που χρησιμοποιούνται στην μη επεμβατική τεχνική αποσκοπούν στον ελάχιστο δυνατό τραυματισμό και αποδιοργάνωση του γόνατος. Έτσι οδηγεί σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και μείωση του χρόνου ανάρρωσης και αποκατάστασης για τον ασθενή.

Η παραμονή στο νοσοκομείο μετά από την επέμβαση είναι παρόμοια σε διάρκεια με την κλασική επέμβαση αρθροπλαστικής γόνατος και κυμαίνεται από μία έως τέσσερις ημέρες. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ο χειρουργός και ο φυσιοθεραπευτής βοηθούν τον ασθενή με συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεων. Σκοπός είναι να ανακτήσει σε μικρό χρονικό διάστημα την δύναμη και το εύρος κίνησης της άρθρωσής του.

Υποψήφιοι για την Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Η Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Ο Ορθοπαιδικός χειρουργός προβαίνει σε μια προεγχειρητική ενδελεχή αξιολόγηση για να εξετάσει τους διάφορους παράγοντες που θα κρίνουν εάν η επέμβαση ενδείκνυται για τον ασθενή.

Σε γενικές γραμμές, οι υποψήφιοι της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου είναι νεότεροι και λεπτοί ασθενείς χωρίς συνοδά προβλήματα υγείας, πρόθυμοι να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία αποκατάστασης. Αντιθέτως, η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντενδείκνυται για υπέρβαρους ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο.

Επιπλέον, στους μυώδεις ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική παραμόρφωση του γόνατος, ή άλλα συνοδά προβλήματα υγείας, με την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αυξάνεται ο κίνδυνος των επιπλοκών.

Συμπεράσματα

Η Ελάχιστα Επεμβατική Ολική αρθροπλαστική Γόνατος (M.I.S.) αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη νέα τεχνική. Απαιτεί όμως περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα μακροχρόνια αποτελέσματα λειτουργικότητας.

Τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου περιλαμβάνουν μικρότερες αποκολλήσεις και λιγότερους διεγχειρητικούς τραυματισμούς των μαλακών ιστών. Η αποκατάσταση έτσι είναι ταχύτερη και πιο ανώδυνη. Η τρέχουσα εμπειρία δείχνει ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου δεν διαφέρουν από εκείνα της κλασικής αρθροπλαστικής γόνατος.

Σχετικά άρθρα: