pelmatografima

Πελματογράφημα: Τι είναι;

Τι είναι το πελματογράφημα;

Το πελματογράφημα ή κινητική ανάλυση βάδισης (στατική και δυναµική), όπως εξηγεί ο εξειδικευμένος Ορθοπεδικός Χειρουργός Δρ. Γ. Μπεσίρης, είναι η διαγνωστική εξέταση που εντοπίζει και επιβεβαιώνει σκελετικές παθήσεις. Οι εν λόγω παθήσεις δημιουργούν προβλήματα στον τρόπο βάδισης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται όλη η σκελετική δομή του ατόμου. Η εξέταση διενεργείται με τη βοήθεια του πελματογράφου. Πρόκειται για μια ακίνδυνη, ανώδυνη και ολιγόλεπτη εξέταση, η οποία πραγματοποιείται σε ενήλικες και παιδιά.

Πελματογράφημα: Πως πραγματοποιείται;

Βασικό εργαλείο του πελματογραφήματος είναι ο πελματογράφος, ο οποίος λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία. Ο πελματογράφος είναι μια βάση (πλατφόρμα) περίπου 2,5 χιλιάδων ηλεκτρονικών αισθητήρων, οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τις πιέσεις που ασκεί το πέλμα πάνω του. Ο ασθενής στέκεται πάνω στην ειδική πλατφόρμα ακολουθώντας τις οδηγίες του Ιατρού.

Τα δεδομένα πρέπει να καταγράφονται σε 2 φάσεις, τη στατική και τη δυναμική.

Όσον αφορά τη στατική φάση, καταγράφεται η ποσοστιαία κατανομή φορτίων και πιέσεων που ασκούνται στα σημεία του πέλματος κατά την όρθια θέση και στήριξη. Στη συνέχεια ο πελματογράφος θα αναλύσει τα δεδομένα και θα αναδείξει με μεγάλη ευκρίνεια τα σημεία όπου υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη πίεση.

Στη δυναμική φάση, αναλύονται οι πιέσεις που ασκούνται στο πέλμα, κατά τις διάφορες φάσεις του βαδίσματος. Οι φάσεις βαδίσματος έχουν ως εξής:

 • Επαφή, πραγματοποιείται δηλαδή η αρχική επαφή του ποδιού με το έδαφος
 • Στήριξη, κατά την οποία πέφτει το βάρος στο πόδι που προηγείται, αλλά υφίσταται επαφή και του άλλου ποδιού με το έδαφος
 • Μονοποδική στήριξη, όπου το βάρος στηρίζεται μόνο στο ένα πόδι, ενώ το άλλο είναι στον αέρα
 • Αρχική επαφή του άλλου ποδιού με το έδαφος, οπότε ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Κατά τη διάρκεια του πελματογραφήματος καταγράφονται τα φορτία που αναπτύσσονται στο πέλμα σε κάθε στιγμή του βαδίσματος, καθώς και ο χρόνος που ασκήθηκε η κάθε μια από τις πιέσεις.

Για ποιο λόγο διενεργείται το πελματογράφημα;

Το πελματογράφημα διενεργείται προκειμένου να εντοπιστούν σκελετικές παθήσεις και ανωμαλίες. Οι λόγοι, για τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξέταση, ταξινομούνται αναλόγως με το σε ποιο γίνεται το πελματογράφημα. Τα περισσότερα πελαμτογραφήματα πραγματοποιούνται σε παιδιά και αθλητές.

Να διευκρινιστεί ότι το αθλητικό πελματογράφημα είναι διαφορετικό, εφόσον τα πέλματα των αθλητών καταπονούνται περισσότερο, λόγω των προπονήσεων και των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο πελματογράφημα των παιδιών, καθώς απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια σωστή ανατομική ανάπτυξη.

Όσον αφορά τις παθήσεις ενηλίκων για τις οποίες διενεργείται το πελματογράφημα, έχουν ώς εξής:

Στην περίπτωση των παιδιών το πελματογράφημα διενεργείται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Πλατυποδία
 • Βλαισοποδία
 • Ανισοσκελία
 • Κοιλοποδία
 • Νευρομυϊκές παθήσεις
 • Ραιβογωνία
 • Ραιβοϊπποποδία
 • Σκολίωση
 • Έσω – έξω στροφή του σκέλους
 • Βλαισογωνία.

Στην περίπτωση μάλιστα των μικρών παιδιών, το πελματογράφημα επιβάλλεται καθώς τα κόκκαλά τους είναι ακόμη ευαίσθητα και εύκαμπτα και ως εκ τούτου, μπορούν πράγματι να αντιμετωπιστούν κάποιες παθήσεις του πέλματος.

Ποια είναι τα οφέλη του πελματογρααφήματος;

Τα αποτελέσματα του πελματογραφήματος παρέχουν στον ιατρό μια αντικειμενική εικόνα των πελμάτων και άρα του τρόπου βαδίσματος. Ως εκ τούτου ο Ορθοπεδικός είναι σε θέση να καθορίσει την ενδεδειγμένη θεραπεία για το εκάστοτε πρόβλημα ασθενούς.

Άμεσο αποτέλεσμα του πελματογραφήματος είναι η δημιουργία ορθωτικών πελμάτων (πάτων). Στόχος των εξατομικευμένων αυτών πελμάτων είναι η ορθή υποστήριξη του πέλματος ώστε να εκτελείται σωστά το βάδισμα. Ο σχεδιασμός των ορθοπεδικών πελμάτων γίνεται, με υλικά που ανταποκρίνονται – μεταξύ των άλλων – στο βάρος, την ηλικία, καθώς και τις δραστηριότητες του ασθενούς.

Στην περίπτωση που το πελματογράφημα δεν αναδείξει κάποια ιδιαίτερη παθολογική κατάσταση, ο Ορθοπεδικός ενδέχεται να σας συστήσει τη χρήση ανατομικών υποδημάτων, ώστε να προληφθούν μελλοντικές παθήσεις.

 

Επικοινωνήστε άμεσα με τον εξειδικεύμενο Ορθοπεδικό Χειρουργό Δρ. Γ. Μπεσίρη και κλείστε άμεσα το ραντεβού σας για ένα πελματογράφημα. Οι παθήσεις που δημιουργούνται από τον λάθος τρόπο βαδίσματος, δυσχεραίνουν την καθημερινότητα και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ο εξειδικεύμενο Ορθοπεδικός Χειρουργός Δρ. Γ. Μπεσίρης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων κάθε βαρύτητας και είανι σε θέση να καθορίσει εάν εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας.

Είναι μια συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία και διαθέτει αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν δεδομένα ως προς την ανατομική μορφολογία του πέλματος και την κατανομή πιέσεων κατά τη βάδιση.

Εξετάζεται το κάθε πόδι ξεχωριστά αλλά και τα δυο μαζί ώστε να συλλεχθούν πλήρη στοιχεία.

Διότι κανείς δεν περπατά όπως πρέπει γεγονός που επηρεάζει τη στάση του σώματός σας, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τη σπονδυλική στήλη. Με τα στοιχεία που συλλέγονται από την εξέταση, ο Ορθοπεδικός προτείνει την σωστή θεραπεία.

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, και στους αθλητές.